velho7

velho7

Rank 1
Points 128473911 - 102914
Battles 99617 - 16

RankServersPointsScore Last DayScore 30 daysBattlesBattles Last DayBattles 30 Days
1FI1128,473,911102914357628599617161117