velho7

velho7

Rank 1
Points 154558826 - 204511
Battles 106741 - 19

RankServersPointsScore Last DayScore 30 daysBattlesBattles Last DayBattles 30 Days
1FI1154,558,826204511345105010674119452