velho7

velho7

Rank 1
Points 144390584 - 87307
Battles 105256 - 12

RankServersPointsScore Last DayScore 30 daysBattlesBattles Last DayBattles 30 Days
1FI1144,390,58487307157984810525612256